ilusad lubamatud sõnad.

On erinevaid sõnu, mida erinevad inimesed kardavad. Mõni ei taha kuulda tundeid väljendavaid, sest kardab, et kohmetub nende peale. Mõni väldib kasutamast sõnu, mis ei ole eestikeelsed vaid selleks muust kultuurist kohandatud. Mina olen teadlikult vältinud sõnu, mis seostuvad millegi poliitilisega. Ei tea, kaua võib minna, et minu sõnavarast kaob "Aitab!" samamoodi nagu seda on teinud "Tehtud!"...

Kommentaarid